Om de privacy van de klant te garanderen wordt er met discretie omgegaan met de persoonlijke gegevens van de klant.
 

Hoe gaan wij om met de persoonlijke gegevens van de klant?


De gegevens die opgeslagen worden in onze database, worden gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken. Als het nodig zou zijn gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen. Wij behouden ons het recht uw IP adres te registreren.
 

Kan ik mijn gegevens bekijken?


Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. Volgens de Nederlandse Wet op Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden persoonsgegevens niet aan derden verstrekt.
 

Wie hebben toegang tot de gegevens?


Toegang tot de gegevens hebben uitsluitend het administratie personeel van Ultra Trading.
 

Wat zijn mijn rechten ten aanzien van de registratie?


U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres is opgenomen, inzage krijgen in uw geregistreerde gegevens. Indien wij (of derden) door inzage onevenredig in onze belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een week na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht.
 

Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen uit de database?


Persoonsgegevens worden uit de database verwijderd als:
- deze gegevens onjuist blijken te zijn.
- de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient.
- de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.