Huisregels Ultra Trading

Door de invoering van een nieuwe wetgeving zien wij ons genoodzaakt u duidelijk te maken waar onze producten wel en niet voor gebruikt mogen gaan worden.

Wij mogen de hobbykweek nog steeds bedienen.
 

Hieronder leest u de nieuwe wet zoals die is doorgevoerd.


Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voorhanden heeft dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie.

 

● Alle bij ons gekochte artikelen dienen alleen voor legale doeleinden te worden gebruikt.

Indien wij het vermoeden hebben dat dit niet het geval is zullen wij niet tot verkoop van de door ons aangeboden artikelen overgaan.

● Bij aankoop van één of meerdere producten uit ons assortiment verklaart u, deze artikelen niet voor illegale doeleinden te zullen gaan gebruiken.

● Ultra Trading is nimmer aansprakelijk indien artikelen bij ons gekocht,  aan derden door geleverd worden en deze, dit voor illegale doeleinden bedoeld in artikel 11, derde en vijfde lid zal gaan gebruiken.