Glastuinbouw in Friesland 

 

Glastuinbouw is nog steeds een belangrijke sector in de Nederlandse economie. Het is een markt waar groeimogelijkheden zitten. Ook in Friesland is er voldoende ruimte voor uitbreiding. In Nederland worden vooral veel sierteeltproducten geproduceerd maar de afgelopen jaren is er meer ruimte gekomen voor groente en fruit in de glastuinbouw.

Greenport

 

Het Kabinet heeft de Nederlandse tuinbouw benoemd tot één van de topsectoren van ons land. Een sector waarmee Nederland de komende 10 jaar een deel van haar geld verdient. Zowel Friesland als alle andere provincies dragen hier hun steentje aan bij. Momenteel schommelt de oppervlakte van de glastuinbouw rond de 10.000 hectare. Het Landbouw Economisch Instituut verwacht dat de behoefte voor deze ruimte blijft.

Economie

 

De glastuinbouw zorgt voor een economische groei, stabiliteit en daarnaast creëert het werkgelegenheid. Het levert dus een bijdrage aan onder andere de economie en leefbaarheid in Nederland. Daarnaast zorgt de glastuinbouw ook nog 10% van de Nederlandse elektriciteitsproductie.

Glastuinbouw Toekomst

 

We kunnen dus rustig zeggen dat glastuinbouw belangrijk is voor Nederland. Het is een Sector met vele groeimogelijkheden. Voor Greenports is vestigings- en Ontwikkelruimte belangrijk om de potentiële groei te waarborgen.